Enquete Duurzaam Haagse Hout

In aanloop naar de aankomende energietransitie hebben vier bewonersorganisaties: Duurzaam Bezuidenhout, Duurzaam Mariahoeve, Duurzaam Marlot en DuurSaam Benoordenhout​ een enquête gemaakt om een beeld te krijgen in hoeverre het onderwerp duurzaamheid leeft in de stadsdelen. Daarnaast willen we uw mening over het energieplan van de gemeente.

Helpt u ons mee meer inzicht te krijgen?

 

De antwoorden van de enquête worden anoniem verwerkt en het invullen van de vragen neemt 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Klik op de link voor de enquete: www.duurzaamhh.nl