Duursaam Benoordenhout

This author Duursaam Benoordenhout has created 21 entries.

Aankondiging bijeenkomst Energietransitieplan

Op dinsdag 26 maart vindt de bijeenkomst Energietransitie plaats in het ANWB gebouw aan de Wassenaarseweg. Onderwerpen die besproken worden deze avond zijn:– Stand van zaken van het Energietransitieplan– Start campagne ‘Energie Besparen’ De bijeenkomst start om 20:00 uur. Meer informatie volgt! Bekijk het evenement ook op Facebook Meer informatie over het wijkenergieplan vindt u hier.

De burgemeester op bezoek

Vrijdag 9 november 2018 was de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, bij ons in de wijk en heeft ze een aantal projecten bezocht. Daarnaast heeft Duursaam Benoordenhout haar plannen voor een energieneutrale wijk met de burgemeester besproken. Het was een leuke ochtend waarin DSBH goed kon laten zien hoe de bewoners van Benoordenhout hun woningen energieneutraal willen maken.

24 november: Haal alles uit uw dak!

Op zaterdag 24 november organiseert de VvE-balie een informatiebijeenkomst over ‘Haal alles uit uw dak’. U krijgt informatie over zonnepanelen, daktuinen, het isoleren van een dak en of uw dak technisch in orde is en wanneer het tijd is voor onderhoud.   U kunt zich aanmelden door uiterlijk vrijdag 16 november een mail te sturen aan: [email protected] Klik hier voor meer informatie.

Publicaties

Heeft u onze laatste publicatie al gelezen in het wijkblad van Wijkvereniging Benoordenhout? School in Benoordenhout installeert zonnepanelen.  Wil u als ouder ook zonnepanelen op de school van uw kind? Stuur dan een email naar: [email protected]  

Duurzaam Den Haag in gesprek met Josee van Eijndhoven en Evert van Holthoon

‘De urgentie is duidelijk, mensen willen dingen dóen!’ Op donderdag 24 mei organiseerde DuurSaam Benoordenhout een informatieavond over ‘Benoordenhout van het aardgas af?’. De zaal in het ANWB-gebouw stroomde snel vol met geïnteresseerden uit de wijk. Met een opkomst van ruim 120 personen overtrof het de verwachting van de initiatiefgroep van de stichting Duursaam Benoordenhout. Na afloop sprak Duurzaam Den Haag met Josee van Eijndhoven en Evert van Holthoon, beide van de stichting DuursaamBenoordenhout. Josee komt oorspronkelijk uit Tilburg, maar woont

Terugblik 24 mei

24 mei was de informatie- en discussie avond: Benoordenhout van het aardgas af?! Het was een succesvolle avond! Een verslag van de avond vindt u terug onder publicaties. Een video verslag volgt nog.  

Programma donderdag 24 mei 2018: Benoordenhout van het aardgas los

Donderdag 24 mei is ons evenement met als thema: Benoordenhout van het aardgas af.   Het programma ziet er als volgt uit: 19:15 uur inloop ANWB locatie (Ingang locatie; scroll verder op de webpagina voor de video.) 20:00 uur start van de avond door moderator Arend de Geus en de voorzitter van DSBH Josee van Eijndhoven.   De avond wordt ingevuld met een korte film en de twee sprekers: Marius Enthoven en Heleen Weening van Duurzaam Den Haag 20:55 uur uitslag

Enquete Duurzaam Haagse Hout

In aanloop naar de aankomende energietransitie hebben vier bewonersorganisaties: Duurzaam Bezuidenhout, Duurzaam Mariahoeve, Duurzaam Marlot en DuurSaam Benoordenhout​ een enquête gemaakt om een beeld te krijgen in hoeverre het onderwerp duurzaamheid leeft in de stadsdelen. Daarnaast willen we uw mening over het energieplan van de gemeente. Helpt u ons mee meer inzicht te krijgen?   De antwoorden van de enquête worden anoniem verwerkt en het invullen van de vragen neemt 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Klik op