Resultaten campagnes in 2019

In 2019 zijn er 79 aanvragen voor een gesprek met energiecoach ontvangen.

Op 26 maart 2019 zijn we gestart met de campagne ‘Isoleer voor Klimaat en Portemonnee’. Medebewoners konden vanaf die dag gratis en vrijblijvend advies krijgen van een van onze Energiecoaches over wat zij zelf konden ondernemen om meer duurzaam te worden of energie te besparen. Eind 2019 zijn er 10 coaches in de wijk aan de slag en hebben we in totaal 79 aanvragen voor een adviesgesprek ontvangen. Voorwaar geen slecht resultaat, met enthousiaste reacties van de aanvragers op de gesprekken die werden gevoerd.

Heeft u belangstelling voor een gratis en vrijblijvend gesprek met een energiecoach van DuurSaam Benoordenhout, vul dan dit actieformulier in.

Al in mid 2017 zijn we gestart met onze eerste Campagne ‘Zonnepanelen op Eigen dak’. Deze campagne heeft vanaf mid 2018 een extra impuls gekregen, die is versterkt op 26 maart 2019. Gedurende 2019 hebben we de trend weten vast te houden en hadden we gezamenlijk eind 2019 iets meer dan 1100 panelen geplaatst in onze wijk. Bij deze plaatsingen zaten ook twee scholen en een sportvereniging.

Denkt u ook aan zonnepanelen op uw dak vul dan dit actieformulier in.