Collectieve energievoorzieningen

Collectieve energievoorzieningen

Leden:

Jouke Eijssen

Fer Guit

Cas Groothuis

Laura Telders

Evert van Holthoon

Pierre Richelle

 

 

Contactpersoon:

Evert van Holthoon: [email protected]

Doel

Onderzoek en evaluatie mogelijkheden duurzame Energievoorziening voor de wijk als input voor het maken van het wijk energieplan in 2020.

Activiteiten

Begin 2019 is de werkgroep opgestart en we hebben niet stilgezeten.

In Q1 2019 hebben we alle stakeholders en belangen in kaart gebracht, en met de meesten hebben we nu een goed contact opgebouwd. Het gaat hier om partijen als Stedin, Dunea, gemeente Den Haag, de provincie Zuid Holland, maar ook om zakelijke gevestigden in onze wijk. Het blijkt dat deze partijen ieder vanuit hun eigen belang ideeën hebben over de mogelijke verduurzaming van ons energiesysteem. Waar het ons nu om gaat is dat de stem van bewoners  gehoord wordt in de verdere ontwikkeling van het energiesysteeem in onze wijk. Bewoners willen onderdeel worden van het besluitvormingsproces.