Energietransitie

Het Benoordenhout werkt aan een energietransitieplan.

In de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord (van juli 2018) is opgenomen dat iedere wijk in Nederland een Energieplan ontwikkelt om van het aardgas af te gaan. De traditioneel gestookte CV-ketel en het gasfornuis verdwijnen en maken plaats voor andere vormen van koken en voor duurzame vormen van energievoorziening zoals zonnepanelen, warmtepompen en warmtenetten. Om dat te halen is er een flink aantal stappen nodig, zowel landelijk als lokaal. De gemeente Den Haag is inmiddels gestart in tien gebieden met het opstellen van wijkenergieplannen. De wijk Benoordenhout behoort niet tot deze tien geselecteerd wijken, maar zit daarmee niet stil.

Op 24 mei 2018 hebben de Wijkvereniging en de Stichting Duursaam Benoordenhout een eerste energiebijeenkomst gehouden voor wijkgenoten. Ter voorbereiding daarvan is een online enquête uitgezet in de wijk die door ruim 400 wijkgenoten is ingevuld. Daaruit werd duidelijk dat er ook in onze wijk energie is om aan de slag te gaan. Wijkgenoten gaven aan liever zelf de regie te nemen dan af te wachten. Ook bestaat er veel interesse om zorgvuldig uit te zoeken welke collectieve en individuele oplossingen het beste bij onze wijk passen.

Het voornemen is inmiddels in daden omgezet. Op 26 maart 2019 werden de eerste resultaten gepresenteerd tijdens een tweede grote wijkbijeenkomst. 

Werkgroepen

Er zal voor 2021 een energietransitieplan komen voor de wijk. Het “energiehuis van het Benoordenhout” (zie afbeelding), is een weergave van de aanpak. Het fundament van het huis bestaat uit alle gevestigden en verantwoordelijken in het Benoordenhout. Denk hierbij aan huiseigenaren, VvE’s, huurders, bedrijven en instellingen in onze wijk. De kern van het huis omvat de vijf thema’s die nader uitgediept gaan worden, waarvan één algemeen thema (“leren en communiceren”) en vier inhoudelijke thema’s (“energiebesparende maatregelen; individueel energie opwekken; collectieve energievoorziening en financiering en juridische zaken”).

Het dak van het huis staat voor het doel: het maken van een gedragen energietransitieplan voor onze wijk. De werkgroepen zijn inmiddels aan het werk gegaan. Heeft u de kennis en kunde, de passie en tijd om bij te dragen aan ons energieplan? We praten graag met u over de mogelijkheden. Wilt u meer weten over een werkgroep, klik dan op één van de onderstaande afbeeldingen.