Energietransitie

Stappen naar duurzame energie

Van het aardgas af

U weet het, het is een kwestie van tijd, maar op enig moment zal onze wijk overschakelen naar duurzame energievoorzieningen. Het gemeentebestuur beslist uiteindelijk hoe en wanneer dat gaat gebeuren. Omdat daarbij de belangen van de wijk op het spel staan, zijn tientallen wijkgenoten inmiddels actief met de voorbereiding op de veranderingen die er komen.

DuurSaam Benoordenhout bouwde, in samenspraak met de Wijkvereniging, het “energiehuis” (zie afbeelding). Het huis kent werkgroepen die verschillende thema’s behartigen: Energie Besparen, Individueel Energie Opwekken en Collectieve Energievoorzieningen gaan direct over energie. Financiële en Juridische zaken onderzoekt de randvoorwaarden bij organisatie en investeringen (denk ook aan subsidies). Leren & Communiceren wil zoveel mogelijk wijkgenoten betrekken bij alle ontwikkelingen.

Het fundament van het energiehuis vormt de klankbordgroep: bewoners en ondernemers uit de wijk die de werkgroepen op afstand kritisch volgen. Het doel is om een energietransitieplan op hoofdlijnen te formuleren dat kan rekenen op voldoende steun in de wijk.

 

Wat is de beste weg?

De bureaus Tauw en Tygron ontwikkelden voor DuurSaam Benoordenhout een digitaal middel, waarmee straks ieder huishouden thuis kan ontdekken wat een gunstige manier is om de woning geschikt te maken voor duurzame energie.

Eind 2020 kan iedereen vervolgens zien welke weg naar duurzame energie in zijn of haar situatie het beste past en kiezen voor verschillende opties. In een later stadium komt er, in samenspel met de gemeente, een plan voor de daadwerkelijke energietransitie op termijn in zicht. Daar gaan jaren overheen.

 

DuurSaam Benoordenhout gaat de wijk in

Het jaar 2020 staat in het teken van de dialoog met mensen in de wijk, met u.

Om gesprekspartner bij de gemeente en aanbieders van energie te kunnen zijn moeten wij, u en mensen van het “energiehuis”, een gemotiveerde achterban hebben. Daarom is het van groot belang dat wij goed laten zien hoe wij via het gesprek met u het wijkbelang dienen. Wij gaan per buurt ontmoetingen organiseren om met wijkgenoten zoals u van gedachten te wisselen. De aanzet hiervoor komt 5 maart 2020. Volg de berichten!

We kunnen er niet omheen: het is allemaal best ingewikkeld. Maar als u deze site volgt en met ons en uw buurtgenoten in gesprek komt, kunt u straks uw weloverwogen mening laten horen.

Werkgroepen