Individueel energie opwekken

Individueel energie opwekken

Leden:

Alexander Schmeitz

Harry Gernaat

Hans Jansen

 

Contactpersoon:

Harry Gernaat: [email protected]

 

Zonnepanelen in Beschermd Stadsgezicht:

Klik en lees meer

Doel

Realiseren van maximale installatie van Zonnepanelen door wijkgenoten op hun daken in het Benoordenhout.

Onze doelstellingen voor 2019 zijn konkreet:
–  Bijplaatsen van minimaal 800 zonnepanelen in de wijk
–  In contact treden met alle grote instellingen in de wijk over zonnepanelen op hun dak
–  Alle grote VvE’s (> 10 app) te hebben benaderd 
Activiteiten
Ontzorgen door middel van het aanbieden van informatie over zonnepanelen en hun installatie in Energiecoachgesprekken en de mogelijkheid om via DSBH bij vertrouwde aanbieders een offerteaanvraag in te dienen.

Stand van zaken dd 17.06.2019

Campagne ‘Zonnepanelen op eigen dak’

Op 26 maart 2019 hebben we onze Campagne zonnepanelen op eigen dak opnieuw inhoud gegeven op de bijeenkomst in het ANWB gebouw en aangegeven dat we op zoek zijn naar daken, zowel daken van particulieren, VvE’s als van instellingen in onze wijk. Via deze website wordt  iedereen  uitgenodigd om zich in te schrijven voor een vrijblijvende  indicatie voor de plaatsing van Zonnepanelen of eerst toch een Energiecoachgesprek om meer details te bespreken. Onze actie loopt al sinds juni 2017, maar het is te zien uit onderstaande grafiek dat het laatste jaar een versnelling is ingezet. (zie grafiek).

Onze doelstelling is om eind 2019 in totaal 800 extra panelen te plaatsen, zodat we in totaal 1330 panelen in het Benoordenhout via onze actie hebben geplaatst. Na onze bijeenkomst op 26 maart hebben we de volgende aanvragen ontvangen van bewoners  voor onze collectieve Zonnepanelen actie:

  • 20 Zonnepanelen plaatsings offerte aanvragen
    • 3 VvE’s
    • 17 Particulieren
  • 12 EC gespreks aanvragen over Zonnepanelen
    • 5 VvE’s
    • 7 Particulieren

Bovenstaande aanvragen zijn nog niet in het panelen overzicht verwerkt, aangezien ze nog in behandeling zijn. We krijgen enthousiaste reacties van onze medebewoners  die meedoen aan onze collectieve actie en we zien uit naar uw eigen aanvraag via onze website.

 

We houden u op de hoogte van het verloop van de Campagne Zonnepanelen op eigen dak en hopen volgende keer iets te laten zien over ontwikkelingen met het benaderen van instellingen in onze wijk.

 

Werkgroep ‘Individueel Energie Opwekken’                                                            17.06.2019