Leren & Communiceren

Leren en Communiceren

Leden:

Anne Wibaut

Paul van Dijk

Jaap IJssel de Schepper

Hetty de Jong

Marise Bloembergen

Welment van Aardenne

Michiel Timmerman

Peter Clignett

 

Contactpersoon:

Peter Clignett: [email protected]

Doel

Het primaire doel is: wijkgenoten te betrekken bij de ontwikkeling van een energietransitieplan en te informeren over implicaties van de realisatie van het plan.

Daarnaast is een doel om wijkgenoten te informeren over de mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen.

Activiteiten

De werkgroep heeft een communicatieplan opgesteld, waarin is aangegeven welke communicatiemiddelen zij inzet voor te onderscheiden doelgroepen.

De groep wil door gesprekken met wijkgenoten te weten komen welke ervaringen met verduurzamen zijn opgedaan, lessen hieruit trekken en deze delen via beschikbare kanalen. De website is de basis, maar daarnaast zijn er de sociale media als Facebook, LinkedIn en NextDoor. Het wijkblad en persoonlijke ontmoetingen blijven onmisbaar bij het bereiken van de beoogde doelen.

Leren & communiceren zal via de genoemde kanalen de resultaten van het lopend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor energiegebruik in de wijk publiceren.