Duursaam Benoordenhout

Stichting

Geschiedenis
Er is een groeiende vraag naar een handelingsperspectief voor bewoners van het Benoordenhout om iets te doen met verduurzaming van onze leefomgeving. Stichting DuurSaam Benoordenhout biedt handvatten daarvoor. De Parijs akkoorden, de Energie-Agenda en het aangekondigde einde van het gastijdperk geven veel momentum. De Stichting heeft geen commerciële belangen en is politiek neutraal.
Achtergrond
Lokale ondernemers en burgers gefaciliteerd door de gemeente richtten de Stichting op in 2012 om als instrument te dienen de verduurzaming van de wijk vorm en gezicht te geven. Onze wijk heeft een enorme potentie voor verduurzaming. De S van DuurSaam staat voor samenwerking en sociale cohesie. We staan pas aan het begin van een groeiend momentum en zoeken voortdurend nieuwe mensen om mee te werken.
Doelen
De Stichting richt zich op milieu en duurzaamheidsbijdragen die relevant voor de wijk zijn en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in 2040. Voor onze wijk zijn energieverbruik, verduurzaming, mobiliteit en stadslandbouw speerpunten geweest.

CO2-emissiereductie is daarbij nooit ver weg maar niet de enige doelstelling.

Bestuur