Ga naar hoofdinhoud

Welkom bij de Energiecheck!

Inleiding

DuurSaam Benoordenhout werkt aan een wijkenergieplan. Een plan waarin staat hoe Benoordenhout in de toekomst van aardgas overgaat op duurzame warmte. Dit plan is op hoofdlijnen eind 2020 gereed. In 2020 zetten we ook in op hoe u nú al slim kan investeren in duurzame maatregelen voor uw huis. Het begint namelijk bij goede isolatie. Met een paar acties woont u comfortabeler en de investering verdient zich terug door besparingen op gas en beschikbare subsidies.

We onderzoeken voor elke buurt en type woning in Benoordenhout wat mogelijk is, en welke energiesystemen en -bronnen het beste passen. Denk aan aardwarmte, waterstof, volledig elektrische oplossingen enzovoort. We bekijken wat slim is om zelf te doen, en wat samen voordeliger is.

Om de Energietransitie betaalbaar te houden is samenwerking cruciaal. Collectieve warmteoplossingen zijn namelijk goedkoper dan individuele oplossingen. Daarnaast beschikt onze wijk niet over voldoende duurzame warmtebronnen om te voorzien in ons eigen verbruik.

De Energiecheck waar u zo mee aan de slag kan is gebouwd voor onze wijk. Het platform is onafhankelijk, en uw data is in beheer van stichting DuurSaam Benoordenhout. Het gebruik van dit platform stelt u in staat om los van commerciele partijen naar de mogelijkheden van verduurzaming van uw huis te kijken. Onze wijk Energie Coaches kunnen u helpen met de volgende stap, richting en uitvoering.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens, zie ook het privacystatement.

Wat kunt u doen met de Energiecheck?

  • • U kunt een Energiecheck doen voor uw eigen huis.
  • U kunt nagaan welke maatregelen nodig zijn om op termijn over te gaan op een duurzame warmtevoorziening.
  • U kunt in deel 2 van de wijk brede campagne aangeven of u interesse heeft om op termijn aan te sluiten op een collectieve duurzame warmtevoorziening.

Door aan te geven wat uw plannen zijn, krijgen we een beter beeld wat we wellicht samen kunnen oppakken op buurt en/of wijkniveau. Dit kan gaan over gezamenlijke inkoop en installatie van dubbel glas, isolatie, of zonnepanelen, maar ook de verduurzaming van onze warmtevoorziening. De belangen en de voorkeuren van bewoners in onze wijk staan centraal in wat we samen oppakken.

Aan de slag met de Energiecheck

U hebt zojuist een code ontvangen waarmee u kunt inloggen om de Energiecheck te doen voor uw huis. Met deze handleiding krijgt u stap voor stap inzicht in de mogelijkheden.

Om te beginnen moet u via internet naar het inlogscherm om in te loggen op het WEP. Dit kan door de volgende weblink in uw browser te tikken of door op onderstaande link te klikken.

https://communityvision.info/bnh

Let wel: niet alle browsers zijn geschikt. Het beste werkt u met Chrome of Firefox op een Windows of Apple computer of Safari op een iPad. In sommige gevallen werkt ook Safari op een Apple computer. Even proberen, dan wijst zich dit vanzelf.

U krijgt nu het inlogscherm te zien. Voer uw code in het vakje “Hier uw code”, lees de privacy declaratie en zet een vinkje bij “Ja ik ga akkoord…….” en klik vervolgens op het vakje inloggen.

U krijgt nu heel even een kaartje van Benoordenhout te zien en vervolgens een scherm met tekst en boven aan het scherm 4 blokjes met de teksten “Hoe werkt het”, “Scenario’s”, “Jouw woning” en “Kaart”.

U komt binnen op het scherm “Hoe werkt het”. Lees dit even rustig door en klik vervolgens op “Scenario’s”. Lees ook dit rustig door. Verder in dit jaar en waarschijnlijk een deel van 2021 gaan we ons richten op wat wij als bewoners in de komende jaren zelf kunnen doen om aan de (schone) energiebehoefte in onze wijk te voldoen. Later, als we onderzocht hebben wat u als bewoner belangrijk vindt, dus op welke criteria u uw keuze baseert, kunnen we ons concentreren op de vraag voor welk Scenario uw buurt of ‘zogenaamde cluster’ in aanmerking komt.

We hebben de wijk ingedeeld in 50 clusters. De clusters zijn gekozen op basis van gelijksoortige woningen. Wanneer u op “Kaart” klikt vindt u een overzicht van alle clusters in het Benoordenhout. Hier is uw woning met een pijltje aangegeven.

Klik nu op “Jouw woning”. U krijgt nu een 6-tal genummerde blokken te zien waar u gegevens in kunt vullen. En drie blokken zonder nummer. Alle negen worden hieronder verder uitgelegd.

In blok 1 t/m 4 wordt de actuele situatie van uw woning weergegeven. Een deel is uit publieke data verzameld en al ingevuld, maar zal niet niet altijd accuraat zijn. Wij vragen u dit zo goed mogelijk te verbeteren en de niet ingevulde velden verder in te vullen. . U kunt niet altijd uw exacte situatie kiezen, maar kies iets dat het dichtste in de buurt komt. Bijvoorbeeld in blok 2, bij dakisolatie kunt u kiezen uit 0, 5, 10 en 17 cm isolatie. Als u 14 cm isolatie heeft aangebracht kies dan 17cm. Als u in een appartement woont met benedenburen, dan is uw vloer waarschijnlijk niet geïsoleerd, maar kies dan wel voor matige of goede isolatie, omdat uw benedenburen ook stoken. Hebt u zonnepanelen, dan kunt u bij “Opbrengst Zonnepanelen” het vermogen in WattPiek aangeven. Als u dat niet weet, vermenigvuldig dan het aantal panelen met 300 om het vermogen in WattPiek te krijgen. Let wel als u hier een getal invult dan krijgt u in blok

Bekijk je nieuwe verbruik en besparingen” de besparing te zien van deze zonnepanelen. Dat is niet correct, maar zal in volgende versies van het WEP worden aangepast. Mocht u besluiten om het aantal zonnepanelen uit te breiden, vul dan in blok 6 het totaal aan vermogen van oude en nieuwe zonnepanelen. In blok 3 bij “Vul hier je huidig gebruik in” vult u de jaarcijfers van uw energieleverancier van het afgelopen jaar in. In blok 4 Extra energiebesparende maatregelen” kunt u aangeven welke van deze maatregelen u in uw woning heeft genomen

In het blok Bekijk je nieuwe verbruik en besparingen” staat nu herhaald wat uw energiegebruik is.

In blok 5 Overige informatie” kunt u, indien u contact hebt gehad met een energiecoach aangeven welke dat was. Staat uw coach er niet bij, kies dan Harry, hij leidt het team van energiecoaches.

Heeft u nog geen contact gehad en advies nodig bij het invullen, dan kunt u altijd de hulp van een energie coach aanvragen via deze website.

In blok 6 Kies nieuwe maatregelen” kunt u onder het kopje “Collectieve optie” alleen kiezen of u mee wilt doen met opwaarderen naar Label C. Als u hier kiest voor “Wel meedoen” dan komt het programma terug met wat u zou moeten aanpassen om tot label C te komen. Vanaf eind 2020 kunt u onder het kopje “Collectieve optie” vinden welke collectieve optie het beste past bij uw deel van de wijk, op basis van de gesprekken met bewoners (bijvoorbeeld Waterstof of Geothermie).

U kunt verder aanpassingen maken betreffende de isolatie van uw woning en het programma uit laten rekenen wat dat betekent aan energiebesparing, benodigde investeringen en jaarlijkse besparingen in Euro’s.

Dit wordt in het blok Bekijk je nieuwe verbruik en besparingen” weergegeven. Als u iets verandert, duurt het een paar seconden voordat de berekening aangepast wordt. Naarmate meer mensen ingelogd zijn, kan het langer duren. Let wel: deze gegevens zijn allemaal schattingen, gebaseerd op publieke data en de situatie voor uw woning kan anders uitpakken. Vult u ook eens in wat het effect is van zonnepanelen op jaarlijkse besparingen. U zult verrast zijn. Alle veranderingen die u maakt blijven automatisch bewaard als u afsluit. U kunt op elk later tijdstip terugkomen en weer veranderingen aanbrengen.

In het blok Plan je maatregelen” kunt u aangeven wanneer u van plan bent een van de isolerende maatregelen te nemen of zonnepanelen te plaatsen. Dit is natuurlijk geen verplichting, maar het geeft ons een inzicht of er daadwerkelijk stappen worden gezet in isoleren tot minimaal label C. Uiteindelijk zal dit nodig zijn om uw huis te kunnen verwarmen met CV-water met een watertemperatuur van 70 °C. De meest kansrijke scenario’s voor het verwarmen van onze huizen zijn gebaseerd op water van 70 °C voor onze centrale verwarmingsinstallaties.

Tot slot kunt u via het blok Meer informatie” op de website van DuurSaam Benoordenhout komen, alwaar u meer informatie kunt vinden omtrent de verduurzaming van onze wijk.

Back To Top