Zonnepanelen op eigen dak

Zonnepanelen op Eigen Dak

Er is niks zo besmettelijk als Zonnepanelen; zo opende een artikel in Den Haag Centraal over de nieuwe kadernota Duurzaamheid ‘Schone energie in een groene stad’ van onze wethouder Liesbeth van Tongeren. Zonnepanelen inspireert namelijk en activeert tot discussie onder buurtgenoten.

 

In het kader van de Energietransitieplanning voert de werkgroep ‘Individueel Energie Opwekken’ namens DuurSaam BenoordenHout actie voor plaatsing van Zonnepanelen.

Plaatsing van zonnepanelen is een zeer lucratieve oplossing: u wekt duurzaam stroom op, u bespaart op uw elektriciteitsrekening en u verdient de investering terug in maximaal 7 jaar. Ook als de salderingsregeling wordt veranderd naar een subsidieregeling op teruggeleverde stroom is dit nog steeds lucratief, aangezien er door de minister van Economische Zaken is toegezegd dat de terugverdientijd van maximaal 7 jaar gehandhaafd blijft.

Wilt u zonnepanelen laten plaatsen, schrijft u zich dan in voor onze collectieve actie ‘Zonnepanelen op Eigen Dak’ via onderstaand contactformulier.

Omdat u dan deelneemt aan onze collectieve actie kunnen wij U ontzorgen: wij  zorgen voor een offerte van een betrouwbare aanbieder, u krijgt een berekening van kosten en baten, en wij zorgen voor de subsidieaanvraag bij het gemeentelijke Klimaatfonds. Wij kunnen u ook helpen met de teruggave van de BTW via de Belastingdienst.

Bovendien helpt u ons zo bij het voortzetten van de verduurzaming van het Benoordenhout, omdat DuurSaamBenoordenHout subsidie krijgt uit het Fonds 1818 voor ieder via onze collectieve actie geplaatst Zonnepaneel. Deze subsidie gebruiken we voor het organiseren van bijeenkomsten en andere collectieve acties in de wijk. Veel wijkgenoten zijn u al voorgegaan (zie grafiek) en momenteel zijn we na het succes van plaatsing op het dak van de Montessorischool Waalsdorp ook bezig met het benaderen van andere scholen in het Benoordenhout. Overigens zijn zonnepanelen ook voor VvE’s een zeer interessante mogelijkheid. We hebben daar voorbeelden van en kunnen u helpen met het besluitvormingsproces. Schrijf u in voor onze actie ‘Zonnepanelen op Eigen Dak’ !

Samengevat: Waarom meedoen met deze actie?

– U koopt bij een betrouwbare leverancier uit Den Haag, die maatwerk levert. Deze leverancier is bij een vergelijkbaar project in Den Haag geselecteerd uit meerdere aanbieders.

– De installatie gebeurt vakkundig.

– U heeft financieel voordeel door een net iets scherpere prijs van de collectieve inkoop, plus een bijdrage per paneel vanuit het klimaatfonds van Duurzaam Den Haag. DSBH doet de administratie en betaalt de subsidie uit.

– U kunt referentieprojecten in Den Haag bezoeken.

– DSBH ontvangt een bijdrage per paneel van Fonds 1818 voor promotie van verduurzaming.

Let wel: DSBH is als vrijwilligersorganisatie faciliterend. Voor zakelijke kwesties bent u aangewezen op uw overeenkomt met de leverancier.

 

Heeft u interesse?

Heeft u interesse voor deze zonnepanelenactie en wilt u een prijsindicatie? Schrijf dan in via het onderstaand actieformulier.

Wilt u ook informatie over Warmtepompen vermeld dat dan op het actieformulier.

Actieformulier