Skip to content

Over Duursaam Benoordenhout

Stichting Duursaam Benoordenhout werd in 2012 met steun van de gemeente Den Haag opgericht door burgers uit de wijk. De stichting richt zich op milieu- en duurzaamheidsbijdragen die relevant zijn voor de wijk, en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in 2040.

De stichting heeft een brede doelstelling voor verduurzaming van de wijk onder andere via het streven naar minder energiegebruik, het opwekken van energie, stadslandbouw en wijziging in de mobiliteit ten gunste van fietsen, OV en (elektrische) deelauto’s.

De stichting heeft geen commerciële belangen en is politiek neutraal.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Evert van Holthoon, voorzitter
  • Eric de Graaff, secretaris
  • Mets Bootsma, penningmeester
  • Ton de Bruijn, lid
  • Rogier Groeneveld, lid

Contact: info@duursaambenoordenhout.nl

Energiehuis Duursaam Benoordenhout: werkgroepen en teams.

Back To Top