Skip to content

Privacyverklaring van DuurSaam Benoordenhout (DSBH)

DSBH is een stichting die zich richt op verduurzaming van de Haagse wijk Benoordenhout.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door DSBH verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt over het gebruik van uw gegevens door DSBH, neem dan gerust contact op via info@duursaambenoordenhout.nl.

Waarom worden er persoonsgegevens verzameld?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door DSBH. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

DSBH stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DSBH. Daarnaast kunt u mondeling of schriftelijk gevraagd worden om uw aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met DSBH via het contactformulier op de website (www.duursaambenoordenhout.nl). In dit formulier wordt echter alleen die gegevens gevraagd die benodigd zijn om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Analytics op Duursaam Benoordenhout website

De website van DSBH verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics waarbij de volgende terms of use gelden:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie als de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die worden bezocht

Benoordenhout Energiecheck

De Benoordenhout Energiecheck is ons wijkenergieplatform en wordt gevoed vanuit publieke gegevens  op ‘postcode zes niveau’ (de vier cijfers en de twee letters). Het is mogelijk voor de eigenaar van de woning om het jaarlijkse energieverbruik (gas en elektra) en duurzame maatregelen aan de woning in de Benoordenhout Energiecheck aan te passen. Hiertoe wordt per woning (postcode en huisadres) een unieke code uitgegeven. Om toegang te krijgen tot de Benoordenhout Energiecheck wordt uw naam, e-mailadres en postcode met huisnummer opgeslagen. Alleen voor de administrators (aantal < vijf personen) van de Benoordenhout Energiecheck zijn deze woningspecifieke gegevens in te zien voor validatiedoeleinden. Rapportage van gegevens in de Benoordenhout Energiecheck vindt altijd geaggregeerd plaats op postcode zes niveau.

Administratiesysteem Econobis

Econobis is de applicatie waarin de energiecoaches hun gegevens bijhouden. Daarin worden uw NAW-gegevens geregistreerd, de activiteiten van de betrokken energiecoach en gegevens over de duurzaamheid van uw woning (https://www.hieropgewekt.nl/gebruiksvoorwaarden-en-privacy).

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DSBH, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres, voor- en achternaam naam worden opgeslagen in Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy). De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een email te sturen naar DSBH: info@duursaambenoordenhout.nl

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met DSBH via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website, zodat wij onze diensten hierop beter kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ – tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst –  om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (analytische cookies). Ook gebruiken wij functionele cookies: bij herhaald bezoek aan onze website binnen 48 uur wordt u op basis van het IP-adres herkend en hoeft u niet actief in te loggen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van DSBH of die van een derde partij.

Hosting

Ons domein wordt gehost door bhosted.

De e-mailadressen van DSBH wordt gehost op een server in Nederland. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op een server in Nederland.  Dit onder beheer van 5online webdesign.

Uw rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om te alle tijde uw gegevens op te vragen die bij DSBH vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@duursaambenoordenhout.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door DSBH. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij DSBH opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient DSBH al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij DSBH vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat DSBH niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap .

 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat DSBH uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door DSBH of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan website www.duursaambenoordenhout.nl en de Benoordenhout Energiecheck (https://communityvision.info/bnh) beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van DSBH privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de adresregel in uw webbrowser. Ook de site van Econobis is voorzien van een SSL-beveiliging.

Plichten

DSBH verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de doelstellingen van de stichting. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DSBH de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met DSBH met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

DSBH behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DSBH dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DSBH te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op.

17 november 2020,  bestuur Stichting DuurSaam Benoordenhout

Back To Top