Skip to content

Eindrapport met de uitkomsten van de enquête over de 6 routes naar verduurzaming

Eind 2020 hebben het wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout en de Wijkvereniging een enquête laten uitvoeren over het verduurzamen van onze wijk en de mogelijkheden daarvoor. Aan wijkgenoten zijn de 6 routes naar verduurzaming voorgelegd die (op termijn) mogelijk (kunnen) zijn voor onze wijk.

Op deze pagina vindt u een link naar het Eindrapport enquête 6 routes. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen vindt u ook in dit rapport, maar ook in de februari editie van het wijkblad (2021) van de wijkvereniging.

De uitkomsten van de enquête verwerken we in een wijkenergievisie die we voor onze wijk aan het opstellen zijn. Die visie gaan we in het tweede kwartaal van 2021 met wijkgenoten en de gemeente delen om te horen wat u daarvan vindt.

Wilt u voor die tijd al meer weten over het verduurzamen van uw woning en of de 6 routes naar verduurzaming van onze wijk? Vraag dan een gesprek aan met één van onze energiecoaches

Back To Top