skip to Main Content

Elke wijk een energieplan

Onze gemeente wil uiterlijk in 2040 aardgasvrij zijn. Er is nog geen plan hoe en wanneer wijken van het aardgas afgaan. Per wijk bepalen gemeente, inwoners en bedrijven samen welke energievorm voor aardgas in de plaats komt.

Duursaam Benoordenhout werkt daarom aan een eigen wijkenergieplan. Een plan waarin staat hoe Benoordenhout in de toekomst van aardgas overgaat op duurzame warmte. Dit plan is op hoofdlijnen in het voorjaar van 2021 gereed, en gaan we daarna verfijnen. Ons plan vormt weer input voor het plan dat de gemeente voor heel Den Haag opstelt.

In de uitkomsten van de enquête leest u meer over wat bewoners uit onze wijk belangrijk vinden bij de transitie naar duurzame warmte.

Maatwerk waar het kan

Het wijkenergieplan maken we samen met bewoners, de gemeente en technische experts. We onderzoeken voor elke buurt en elk type woning in Benoordenhout wat technisch mogelijk is, en welke energiesystemen en -bronnen het beste passen. Denk aan aardwarmte, waterstof en volledig elektrische oplossingen. We bekijken wat slim is om zelf te doen, en wat samen voordeliger is.

Om de energietransitie betaalbaar te houden is samenwerking cruciaal. Daarom maken we als wijk een energieplan. Uiteindelijk bepaalt u als woningeigenaar of als VvE welke duurzame maatregelen u laat uitvoeren.

Slim kiezen met de Energiecheck

De Benoordenhout Energiecheck is het fundament van het plan. In deze speciaal voor ons ontwikkelde webtool krijgt u inzicht in de kosten én opbrengsten van de maatregelen die u nu al kunt nemen voor uw huis. De Energiecheck helpt u slimme keuzes te maken voor een duurzame toekomst.

Op basis van de gegevens over de individuele woningen krijgen wij een gefundeerd beeld van feitelijke stand van zaken, en van de ambities die bij de wijkbewoners leven en de fasering die zij voor ogen hebben.

Ook starten we in de 2e helft van 2020 een dialoog over de mogelijkheden om aardgas op termijn te vervangen door een duurzame warmtevoorziening in onze wijk. Daarbij kunt u onder meer aangeven welke mate van duurzaamheid u wilt nastreven, welke keuzevrijheid belangrijk is, en welke budgettaire kaders u wilt hanteren. Op basis van wat u aangeeft als de uitgangspunten, stellen wij een wijkenergieplan op waarin we aangeven welke vervangingsoptie van aardgas aantrekkelijk is. U kunt vervolgens aangeven of u mee wilt doen met de verdere uitwerking in 2021. Gedurende het hele traject blijft u op de hoogte van de bevindingen en de volgende stappen.

In de onderstaande figuur treft u een duiding van de mogelijkheden om aardgas op termijn te vervangen in onze wijk:

Bekijk hier de video waarin meer wordt verteld over deze route.

Wilt u meer weten? Lees hier meer achtergrondinformatie.

Back To Top