Skip to content

Elke wijk een warmte visie

Onze gemeente wil uiterlijk in 2040 aardgasvrij zijn. Er is nog geen plan hoe en wanneer wijken van het aardgas afgaan. Per wijk bepalen gemeente, inwoners en bedrijven samen welke energievorm voor aardgas in de plaats komt.

Duursaam Benoordenhout heeft, met input van bewoners, een eigen Wijk Warmte Visie geschreven. Een visie waarin staat hoe Benoordenhout in de toekomst van aardgas overgaat op duurzame warmte. Deze visie is begin juni aangeboden aan de gemeente. Deze visie vormt weer input voor de transitievisie warmte die de gemeente voor heel Den Haag opstelt. Op 1 maart heeft Duursaam Benoordenhout heeft haar zienswijze op deze transitievisie warmte aangeleverd bij de gemeente.

In de uitkomsten van de enquête leest u meer over wat bewoners uit onze wijk belangrijk vinden bij de transitie naar duurzame warmte.

Maatwerk waar het kan

De Wijk Warmte Visie maken we samen met bewoners, de gemeente en technische experts. We onderzoeken voor elke buurt en elk type woning in Benoordenhout wat technisch mogelijk is, en welke energiesystemen en -bronnen het beste passen. Denk aan aardwarmte, waterstof en volledig elektrische oplossingen. We bekijken wat slim is om zelf te doen, en wat samen voordeliger is.

Om de energietransitie betaalbaar te houden is samenwerking cruciaal. Daarom maken we als wijk een wijk warmte visie. Uiteindelijk bepaalt u als woningeigenaar of als VvE welke duurzame maatregelen u laat uitvoeren.

Slim kiezen met de Energiecheck

De Benoordenhout Energiecheck is het fundament van deze visie. In deze speciaal voor ons ontwikkelde webtool krijgt u inzicht in de kosten én opbrengsten van de maatregelen die u nu al kunt nemen voor uw huis. De Energiecheck helpt u slimme keuzes te maken voor een duurzame toekomst.

Op basis van de gegevens over de individuele woningen krijgen wij een gefundeerd beeld van feitelijke stand van zaken, en van de ambities die bij de wijkbewoners leven en de fasering die zij voor ogen hebben.

Ook zijn we in de 2e helft van 2020 een dialoog gestart over de mogelijkheden om aardgas op termijn te vervangen door een duurzame warmtevoorziening in onze wijk. Daarbij kon u onder meer aangeven welke mate van duurzaamheid u wilt nastreven, welke keuzevrijheid belangrijk is, en welke budgettaire kaders u wilt hanteren. Op basis van wat u heeft aangegeven als de uitgangspunten, hebben wij een wijk warmte visie opgesteld waarin wordt aangegeven welke vervangingsoptie van aardgas aantrekkelijk is.

In de onderstaande figuur treft u een duiding van de mogelijkheden om aardgas op termijn te vervangen in onze wijk:

Bekijk hier de video waarin meer wordt verteld over deze route.

Wilt u meer weten? Lees hier meer achtergrondinformatie.

Back To Top