Skip to content

Bewoners aan het woord: forse reductie van gasverbruik

De Coöperatieve Vereniging “VvE Nieuw Clingendael UA” is te vinden in de uiterste noord-oosthoek van Duinzigt. Twee gebouwen, haaks op elkaar, omvatten bijna 100 woningen. Het complex telt 6 liften en de oudere bewoners zijn gewend aan wat extra warmte.

Tijdens het gesprek met twee bestuursleden, Hannie van ’t Veer (voorzitter) en Jan Kees van der Woude (lid) van de coöperatieve vereniging wordt meteen duidelijk: hier hebben de mensen veel aandacht voor elkaar en de omgeving. Dat betreft ook het gebouw.

Toen ruim 20 jaar geleden, door een zeer koude winter, de gasrekening extreem hoog uitviel was dat de aanleiding om in 1997 te beginnen met bestaande kozijnen, met enkelglas, op de bovenste verdieping te vervangen door nieuwe kozijnen met het beste isolatieglas destijds. Het zijn aluminium kozijnen, met glas van boven tot onder; karakteristiek voor het gebouw. In 2007 waren alle ramen aan de voorzijde voorzien van dubbel glas. In 2018 zijn de resterende kozijnen aan de achterzijde aangepakt. Daarvoor is 1.000 mdakisolatie aangebracht, bij het vernieuwen van de daken.

Vijf jaar geleden waren de CV-ketels aan vernieuwing toe en werden zuinige HR-ketels geplaatst, inclusief computergestuurd binnenklimaat.

Hoewel duurzaamheid bij de bewoners geleidelijk meer aandacht krijgt, is het bestuur daar al langer bewust mee bezig. Het is nu ook een vast onderwerp voor bespreking in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zo zijn ook voor LED-verlichting en bewegingssensoren gekozen om het stroomverbruik te besparen.

In de loop van de jaren is het gasverbruik aanzienlijk afgenomen. In 2018 is het energieverbruik gedaald tot om en nabij 400.000 kWh stroom en 205.000 m3 gas. Dat gasverbruik was 357.000 m3 in 1996 en is dus met 43% afgenomen.

Er was geen expliciet plan voor verduurzaming. Toch laat men hier zien dat een oplettend bestuur zorg kan dragen voor duurzaam beheer van een gebouw en dat zij daarin de eigenaren mee kan krijgen. Nieuw Clingendael volgt de ontwikkelingen nauwgezet en is klaar voor de toekomst.

Peter Clignett

Back To Top