Skip to content

HARTstikke Groen Aflevering #6 met Rogier en Evert van DuurSaam Benoordenhout

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rond de transitievisie warmte en onze reactie richting de gemeente op deze visie, luister dan naar deze aflevering van HARTstikke Groen Aflevering #6 met Rogier en Evert van DuurSaam Benoordenhout.
Back To Top