Skip to content

In debat over duurzaamheid

Het is woensdagavond 2 maart: langzaam druppelen wijkbewoners het ANWB gebouw binnen voor het verkiezingsdebat Benoordenhout. Twaalf partijen strijden deze avond om de stem van de kiezer. Ieder zet zijn beste beentje voor want de opkomst is hoog. Onder leiding van Eppo van Nispen tot Sevenaer wordt de komende twee gedebatteerd over vier thema’s die leven in onze wijk: voorzieningen (zoals Bronovo), de herontwikkeling van het ANWB terrein, verkeersveiligheid, en duurzaamheid.

Ook DuurSaam Benoordenhout is aanwezig. Evert van Holthoon, voorzitter van het wijkinitiatief, leidt het thema duurzaamheid in. Zijn boodschap aan de verschillende partijen is dat de “transitie visie warmte” van de gemeente geen duidelijkheid aan bewoners geeft over hoe de transitie in onze wijk eruit komt te zien. Daardoor is het voor wijkgenoten lastig om stappen te ondernemen. Hij vraagt de partijen om een duidelijker handelingsperspectief voor de energietransitie voor de wijk.  Daarna begint het debat tussen de verschillende politieke partijen.

PvdD, Groen Links en D66 streven naar vergroening en verduurzaming. PVV, 50+ en de Haagsche stadspartij zetten hier hun vraagtekens bij. 50+ twijfelt aan de rechtvaardigheid van een energietransitie voor minder welvarende mensen. De Haagsche stadspartij wil graag nog in de auto kunnen blijven rijden en de PVV richt zich op de schadelijke effecten van het winnen van grondstoffen voor het maken van zonnepanelen en windmolens. In de zaal wordt gemompeld dat de PVV vergeet dat er ook bij het winnen van gas en olie veel (natuur)gebieden worden geschaad. Uit de VVD hoek blijft het op dit thema opvallend stil.

De vraag van het wijkinitiatief om een duidelijke visie voor “de rol van Benoordenhout” in de energietransitie blijkt niet zo makkelijk. D66 beaamt dat duurzaamheid het ondergeschoven kindje is van de gemeente en dat daar verandering in moet komen door meer groene partijen in het college van bestuur te hebben. CDA wil het rentmeesterschap nemen voor duurzaamheid. GroenLinks en PvdD worden concreter: de eerste partij streeft naar klimaatrechtvaardigheid en wil samen met de expertise uit de wijk transitie richting geven. PvdD wil zich sterk maken voor bewonersinitiatieven zoals Duursaam Benoordenhout en probeert de partijen bij elkaar te krijgen voor het ontwikkelen van een handelingsperspectief voor de wijk Benoordenhout.

Het debat eindigt met een pleidooi van een buurtbewoner waarin hij de politieke partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen in een tijd waarin we de klimaatcrisis recht in de ogen staren. Dit betoog wordt met luid applaus ontvangen. Een duidelijk teken voor de aanwezige partijen dat het thema duurzaamheid leeft in de wijk en een handelingsperspectief voor de energietransitie van groot belang is.

DuurSaam Benoordenhout

Back To Top