Ga naar hoofdinhoud

Tip van de Energiecoach: zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht

Verslag van gesprek van Harry Gernaat van DSBH met Stefan van Tol, de ambtenaar bij de Gemeente Den Haag en adviseur Duurzame Monumentenzorg. (Dit nieuwsbericht is aangepast op 7 december 2022 vanwege wijzigingen in het aanvragen van omgevingsvergunningen.)

Zonnepanelen bij pannendaken van panden 

Zonnepanelen geplaatst op de voor- en zijkant van het dak zijn onderworpen aan de omgevingsvergunningsplicht, die vereist dat een voorstel voor plaatsing aan de welstandsnota getoetst wordt. Dit houdt in dat plaatsing van zonnepanelen in het zicht (dus zichtbaar vanaf de openbare weg) mogelijk is, plaatsing moet echter ontworpen zijn in samenhang met het pand. Plaatsing van zwarte panelen (zonder aluminium rand of aluminium strepen in het glasvlak) in dezelfde hoek als het dakvlak hebben de voorkeur, maar het kan betekenen dat in sommige gevallen plaatsing niet mogelijk is.

Zonnepanelen geplaatst op de achterkant van het dak

Zonnepanelen geplaatst op de achterkant van het dak zijn vergunningsvrij, tenzij er zicht op is vanuit openbaar gebied. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat de zonnepanelen weer worden geplaatst in dezelfde hoek als het dakvlak en bij voorkeur zwarte panelen worden gebruikt. Dit laatste is geen verplichting maar wel fraaier in het aangezicht.

Zonnepanelen bij platte daken

Hierbij is het belangrijkste dat deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Panelen kunnen worden geplaatst in een hoek van 10° en indien er een afstand vanaf de dakrand wordt aangehouden minstens gelijk aan de hoogte van de top van het paneel ten opzichte van het dak, zijn ze niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Voor het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Zonnepanelen op garagedaken

Garages naast panden in rijksbeschermd stadsgezichtgebied: deze garages hebben platte daken en dus geldt ook hierbij de toets of ze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Indien de regel van afstand uit de dakrand minstens gelijk aan de hoogte van de top van het paneel ten opzichte van het dak wordt toegepast, zijn ze niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Garagedaken worden in principe hetzelfde behandeld als platte daken en zijn daarom ook vergunningsplichtig.

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen?

Ga dan naar de website: https://duursaambenoordenhout.nl/zonnepanelen-op-eigen-dak en neem contact op met ons Zonnepanelenteam. U kunt hier ook een Vergunningscheck aanvragen.

Back To Top