Skip to content

Zonnepanelen op eigen dak

Met zonnepanelen op uw dak wekt u duurzaam stroom op én bespaart u op uw elektriciteitsrekening. De terugverdientijd is vijf tot negen jaar, ook als de huidige salderingsregeling zou gaan veranderen (het politiek besluit is nog niet genomen). Het is daarom een verstandige keuze zowel voor uw portemonnee als het klimaat.

Duursaam Benoordenhout helpt u op weg
In 2023 hebben we voor de derde keer een Collectieve Zonnepanelenactie georganiseerd, de inschrijving is inmiddels gesloten maar u kunt op deze pagina nog alle informatie nalezen. Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer een nieuwe Collectieve Zonnepanelenactie wordt georganiseerd.

We kunnen u als volgt ondersteunen als u zonnepanelen wilt plaatsen:

 • Kiezen van een installateur en zonnepanelen: we delen graag onze ervaring met betrekking tot installateurs en zonnepanelen.
 • Begrijpen en vergelijken van offertes: wij raden u aan bij meerdere installateurs een offerte op te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Komt u er niet uit, dan denken we graag met u mee.
 • Verkrijgen van omgevingsvergunning: we laten u weten waaraan de vergunningsaanvraag moet voldoen en kunnen dit eventueel voor u toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Daarna kunt u met onze gedetailleerde instructies de aanvraag indienen in het Omgevingsloket. Met de Welstandscommissie hebben we aparte afspraken voor Benoordenhout gemaakt, waardoor minder documenten ingediend hoeven te worden. Ook hebben we regelmatig een vooroverleg waarbij we de Welstandscommissie om een voorlopig oordeel kunnen vragen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Alle vergunningsaanvragen die via Duursaam Benoordenhout zijn ingediend zijn ook toegekend.
 • Verkrijgen van de Klimaatfondsbijdrage: zonnepanelen die met hulp van Duursaam Benoordenhout zijn geplaatst komen in aanmerking voor een bijdrage van het Klimaatfonds Haaglanden. (Deze subsidie wordt achteraf aangevraagd. Het is mogelijk dat deze bijdrage tussentijds en zonder opgaaf van reden wordt gewijzigd of gestopt.)

Voor de investering is het mogelijk om een Energiebespaarlening af te sluiten bij het Nationaal Warmtefonds. De Gemeente Den Haag biedt een extra rentekorting op de reguliere tarieven.

We horen graag of we u kunnen helpen! E-mail ons op zon@duursaambenoordenhout.nl

Zonnepanelen of een installateur kiezen? Houd hier rekening mee.
Er zijn veel verschillende installateurs, zonnepanelen en omvormers – hoe maakt u de beste keuze? Dit is deels afhankelijk van uw daktype en -ligging en uw persoonlijke voorkeuren: wilt u de snelste terugverdientijd of de meeste energieopbrengst op de langere termijn?

In onze selectieprocedure van installateurs houden we rekening met verschillende criteria: kwaliteit van zonnepanelen en materialen, garantievoorwaarden (van materialen en installateur), certificering en kwaliteit van de installateur en de prijs van het aanbod. We zien dit niet als een eenmalige uitgave, maar een investering voor (minimaal) 30 jaar. Dan is een betrouwbare installateur gewenst. De prijsverschillen tussen dergelijke installateurs zijn beperkt, de concurrentie is groot en de marges zijn klein. Er zijn wel installateurs die een lagere prijs rekenen, maar die zullen hun marges dan elders moeten halen – een ander aanbod met goedkopere en kwalitatief mindere zonnepanelen en materialen, beperktere garantievoorwaarden en mogelijk ook het minder voldoen aan regelgeving en veiligheidseisen. Dat laatste zou u niet moeten willen als klant, maar er kunnen natuurlijk prima redenen zijn om voor goedkopere zonnepanelen of beperktere garantievoorwaarden te kiezen.

Bij het kiezen van zonnepanelen en installateur zijn de volgende factoren belangrijk.

 • Productgarantie: van toepassing op defecten van het product. Als het product defect raakt tijdens de productgarantieperiode, moet de fabrikant (via de installateur) zorg dragen voor herstel of vervanging, tenzij het defect is veroorzaakt door natuurgeweld of schade door derden. Meestal is de productgarantie 10 tot 15 jaar, maar sommige merken bieden aanmerkelijk meer. De productiegarantie van Solarwatt is 30 jaar en de Maxeon-zonnepanelen van Sunpower spannen de kroon met maar liefst 40 jaar productgarantie.
 • Vermogensgarantie: dit houdt in dat het vermogen van een paneel niet sneller achteruitgaat dan gepland. Alle panelen degraderen over hun levensduur, meestal met 0,5%-0,6% per jaar. De vermogensgarantie bepaalt dat er recht is op vergoeding wanneer het paneel sneller degradeert dan verwacht. Wel is het zo dat als dit door een defect wordt veroorzaakt en het is na de productiegarantieperiode, geen vergoeding wordt gegeven. Gangbaar is een garantie op 80-85% van het vermogen na 25 jaar. Op langere termijn kan het lonen om te kiezen voor duurdere zonnepanelen met een hogere vermogensgarantie (de Maxeon-zonnepanelen van Sunpower hebben minimum vermogen van 92,0% na 25 jaar).
 • Garantievoorwaarden: een lange garantie is belangrijk, maar de voorwaarden ervan ook. Wordt een paneel volledig vervangen, inclusief transport en installatie? Of wordt een vergoeding gegeven van de huidige marktwaarde van een zonnepaneel? Als deze al 8 jaar op het dak liggen zal de marktwaarde niet hoog zijn. Wordt de inspectie van het defect vergoed of niet?
 • Herkomst en continuïteit fabrikant: veel mensen willen geen zonnepanelen uit China, maar vrijwel alle zonnecellen worden in China gemaakt en ook de zonnepanelen zelf worden daar vaak geproduceerd. De continuïteit van de fabrikant is van groter belang, want garantie op zonnepanelen is geldig zolang de fabrikant bestaat. Een grote stabiele fabrikant die al jaren bestaat verdient dan wellicht de voorkeur, wat niet wil zeggen dat een jong innovatief bedrijf per se een slechtere keus is. U maakt aanspraak op de garantie via de installateur, mocht dat niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld bij een faillissement) dan kunt u rechtstreeks terecht bij de fabrikant. De voorwaarden zijn in de regel beter als de zonnepanelen geleverd zijn vanuit een Europees land.
 • Vermogen: dit wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp), een meeteenheid voor het maximale vermogen van een zonnepaneel om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 watt (W) onder standaard testomstandigheden.  In Nederland brengt 1 wattpiek (Wp) ongeveer 0,85 tot 0,88 kWh per jaar op. De opbrengst hangt af van de plaats van het dak, de richting van de zonnestralen en andere omgevingsfactoren. Efficiëntie (rendement) van zonnepanelen is ook een factor in het geheel: het percentage van de hoeveelheid zonlicht die op het zonnepaneel valt en omgezet kan worden in elektriciteit. Hoog-efficiënte panelen bevatten efficiëntere zonnecellen en nemen minder ruimte in, maar zijn ook duurder. Meer vermogen betekent niet dat een paneel beter is, maar dat u minder panelen nodig heeft voor dezelfde energieopbrengst. In het algemeen geldt dat u de energieopbrengst van het zonnesysteem wilt afstemmen op je energiebehoefte en de beschikbare ruimte op het dak. De offerte van de installateur zal altijd de verwachte opbrengst per jaar bevatten.
 • Prijs-kwaliteitverhouding: alle bovenstaande factoren hebben invloed op de prijs en kwaliteit van een zonnepaneel en in het algemeen geldt hoe duurder, hoe beter. Het is vooral een persoonlijke afweging wat zwaarder voor u telt. Wilt u vooral een korte terugverdientijd? Wilt u de zonnepanelen 10 jaar gaan gebruiken, of 40 jaar? Wilt u vooral financieel rendement of duurzaamheid?
 • Naast de kwaliteit van de zonnepanelen is de kwaliteit van de installateur van belang. Ook dat is niet makkelijk te bepalen. Er bestaan wel certificaten en keurmerken, maar dit zijn geen echte standaarden. Er is een Zonnekeur-keurmerk (http://www.zonnekeur.nl/), maar als de installateur die niet heeft wil dat nog niet zeggen dat het geen goede installateur is. Daarnaast bestaat de InstallQ-erkenning voor vakbekwame installatiebedrijven (https://installq.nl/) en certificaten als VCA (Veiligheids Checklist Aannemers, https://ccr.ssvv.nl/). Certificaten zeggen niet alles, dus het is goed om de vraag aan de installateur te stellen hoe zij de kwaliteit waarborgen. Installatiegarantie moet zeker gegeven en ook voldoende lang. De meeste bedrijven geven 2 jaar installatiegarantie, sommige meer (tot 5 jaar).

Heeft u vragen over zonnepanelen, installateurs of omvormers? We denken graag met uw mee. E-mail ons op zon@duursaambenoordenhout.nl

Back To Top