Disclaimer

Stichting DuurSaam Benoordenhout heeft als doelstelling de wijk Benoordenhout te helpen verduurzamen en deelt ervaringen zowel van wijkgenoten als van derden die worden aangeleverd via onder andere Milieu Centraal.
Stichting DuurSaam Benoordenhout neemt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade ontstaan door inzet van producten of gevolgde adviezen die via haar website of publicaties zijn kenbaar gemaakt of verspreid, niet als stichting evenmin als bestuursleden individueel.

 

Stichting DuurSaam Benoordenhout