Warmterivier

Categories :

Een van de meest aansprekende projecten van DuurSaam Benoordenhout is het Warmterivier project. Gerd Jan Otten, voormalig voorzitter, realiseerde zich hoeveel warmte, die geproduceerd wordt bij Afvalwaterzuivering Houtrust, onbenut blijft. Hij heeft het initiatief genomen voor een project dat deze warmte benut.

Ingenieursbureaus stelden vast dat het omzetten van deze warmte naar elektriciteit niet rendabel was. Maar vier wijken (VWO), Benoordenhout, Statenkwartier, Vogelwijk en Archipel, hebben laten onderzoeken of de biovergisters op de Afvalwaterzuivering Houtrust (AWZI) niet alleen ingezet kunnen worden voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, maar ook voor warmte via biogas, gemaakt uit lokale biomassa. Een Haags energie bedrijf, gericht op de productie van hernieuwbare warmte, heeft hiervoor opdracht gekregen.

Jammer genoeg is er nog geen  warmtenet voor lage temperatuur. Het VWO liet zich daardoor niet ontmoedigen en heeft de realisatie van dit lage temperatuur-warmtenet, eerst gevoed uit restwarmte uit de effluentleiding van Den Haag naar zee, aanbesteed. Later zou productie van biogas en elektriciteit volgen. Helaas zal het Benoordenhout hier voorlopig niet op aansluiten.  Maar het demonstreert dat er, zeker in samenwerking tussen wijken, grote projecten gerealiseerd kunnen worden. Fonds 1818 speelde een instrumentele rol in de financiering van dit werk.